Nyttige startsider
 
ABC Startsiden Godt utgangspunkt for søk på Internet
Din side Bra side for de fleste. Blant annet kalkulatorer for strøm, bil, lån osv.
Din startside En logisk og brukervennlig startside
MSN Microsoft's norske internettportal
Scandinava Online Bra side for søking etter det meste

Oppdatert 01.03.2023