Personlig økonomi


Denne siden blir ikke lenger oppdatert.
Siste oppdatering er 01.12.2011, men  regnearket er fortsatt fullt brukbart

Penger er ikke alt - men dog en viktig del av livet...

Denne siden er utarbeidet og administreres av Knut Clausen. Han har i over 15 år utviklet og brukt programmet.

Nederst på siden vil du finne linken for nedlasting av regnearket i Excel format og komplett bruksanvisning i Word format som begge fritt kan lastes ned og benyttes av alle privatpersoner.
Regnearket er oppbygget for året 2008. For å kunne benytte det videre må du ha et passord.
Dette passordet er: kc2008.

PERSONLIG ØKONOMI
En familie kan betraktes som en liten bedrift og bør ha en styring av økonomien. Dette kan gjøres med å budsjettere og dermed få en oversikt over sin økonomi. Det kan ofte være vanskelig å sette opp et riktig budsjett, særlig det første året.

HVA ER ET BUDSJETT?
Et budsjett er "en kvalifisert gjetting om fremtiden", og skal være et styringsverktøy for å styre økonomien den rette veien. Et budsjett behøver ikke å være helt korrekt fordi det er en gjetting.
Det kan i mange tilfeller være en fordel å revidere budsjettet hvert halvår. Lønnsjustering på forsommeren forandrer inntekten resten av året og frem til og med 1. halvår det følgende året. Statsbudsjettet sent på høsten forandrer tv-lisens, årsavgift på bilen, bensinpriser mm for følgende år.

GAVEBUDSJETT
Gaver er ofte vanskelig, for ikke å si umulig, å budsjettere riktig. Man bør sette opp hva man tror eller hva man ønsker å gi i gaver. En slags "kvalifisert gjetting".

DET FØRSTE ÅRET
Det første året kan man, dersom man ikke vet alle sine utgifter, fylle inn de utgiftene man vet om. Fyll så inn de utgiftene som kommer og er faste. Dette blir da et grunnlag for neste års budsjett. Bruk gjerne en utskrift av budsjett regnearket til å kladde på.

KVITTERINGER
Ta vare på kvitteringene dine slik at du kan finne de igjen på en lett måte. Kjøp en ringperm og skilleark 1 - 31. Kvitteringene kan lagres på utgiftspostnummeret i budsjettet. (01 Mat , 02 Strøm osv)

ÅRETS UKER
I et år er det vanligvis 52 uker. Dette blir da gjennomsnitt 4,33 uke pr. mnd, 13 uker pr. kvartal.             

 

Året ser da slik ut:

Måned

Ukenr.

Antall uker

Januar

01

02

03

04

  4 uker 13 uker
Februar

05

06

07

08

  4 uker
Mars

09

10

11

12

13

5 uker
April

14

15

16

17

  4 uker 13 uker
Mai

18

19

20

21

  4 uker
Juni

22

23

24

25

26

5 uker
Juli

27

28

29

30

  4 uker 13 uker
August

31

32

33

34

  4 uker
September

35

36

37

38

39

5 uker
Oktober

40

41

42

43

  4 uker 13 uker
November

44

45

46

47

  4 uker
Desember

48

49

50

51

52

5 uker

Totalt

52 uker  

De 13 ukene kan også være fordelt på annen måte. f. eks. 1. Kvartal :

Måned

Ukenr.

Antall uker

Januar

01

02

03

04

05 5 uker 13 uker
Februar

06

07

08

09

  4 uker
Mars

10

11

12

13

  4 uker

Det er også 53 uker i året. Dette skjer i to tilfeller:
Når 1. januar er på en torsdag og i et skuddår når 1. januar er på en onsdag.

Last ned regnearkfilen og brukeranvisningen "Personlig Økonomi"

Oppdatert 01.12.2011