Offentlig informasjon
 
Altinn Enklere dialog med det offentlige
Altinn - Starte egen bedrift En side som opplyser om det du trenger for å starte din egen bedrift
Arbeids- og velferdsetaten
NAV
Arbeids- og velferdsetaten - NAV. Etaten forvalter ca. en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som arbeidsledighetstrygd, attføring, pensjon, barnetrygd, kontantstøtte, med mer.
Arbeidstilsynet  
Brønnøysundregistrene  
Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for byggkvalitet Byggeregler, informasjon, blanketter
DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
EU kommisjonen EUs Internettside
Finansportalen Forbrukerrådet overvåker markedet for deg.
Her får du hjelp til å sammenlikne og flytte på pensjonsprodukter, banktjenester, forsikringer og pengeplasseringer
Flytteportalen Flytteportalen gjør det enklere for deg som flytter å sende en flyttemelding til de du har et kundeforhold til.
Forbruker Europa Det europeiske forbrukernettverket ECC-Net, der Norge er representert ved Forbruker Europa.
Du kan få hjelp av Forbruker Europa ved alle typer tvister knyttet til kjøp av varer og tjenester fra næringsdrivende over landegrensene i EU og Island
Forbrukerrådet  
Gebyrsjekk av din pensjon Gebyrsjekken Pensjonskapitalbevis.
Du bestemmer hvilket pensjonsselskap som skal ta vare på dine pensjonskapitalbevis.
Helsedirektoratet  
 Helsenorge.no Helsenorge.no Logg inn for å se dine egenandeler, bytte fastlege, bestille Europeisk helsetrygdkort, se oversikt over resepter, melde bivirkninger, se din kjernejournal, og se dine timeavtaler ved sykehus i Helse Vest-regionen.
Helsetilsynet  
 Finanstilsynet Finanstilsynet  
Lovdata Stiftelsen Lovdata. Norske lovverk. Ajourføres  fortløpende basert på endringer som vedtas av Stortinget
Mattilsynet  
Mine e-resepter Tjenesten gir deg oversikt over dine elektroniske resepter.
Logg inn og klikk på ikonet med teksten legemidler. Husk å logge ut når du er ferdig.
National
kommunikasjonsmyndighet
Tidl. Post- og teletilsynet. Nkom er underlagt Samferdselsdepartementet og driver tilsyn med dem som tilbyr post- og teletjenester
Norge.no Finn frem til kommunal og statlig informasjon. Hele det offentlige Norge på et sted
NVE Norges vassdrags- og energidirektorat
Politiet  
Regjeringen.no Informasjon fra regjeringen og departementene
(tidligere Odin)
Reklamestopp Reservasjonsregisteret skal gjøre det enklere for deg å reservere deg mot at nettopp ditt navn blir brukt til adressert reklame i posten eller telefonsalg
Ruter Informasjon om rutetider for tog, buss og bane i østlandsområdet
Skatteetaten  
Skattebetalerforeningen Skattebetalerforeningen
Språkrådet  
Standardiseringen i Norge Standardiseringen i Norge består av fire organisasjoner. Ett salgs- og markedsføringsselskap og tre organisasjoner som jobber med å utvikle standarder innenfor sine fagområder.
Statens vegvesen  
Statistisk sentralbyrå  
Stortinget  
Tollvesenet  
Velgekte.no En opplysningsside om piratkopiering og varemerkeforfalskning
Veterinærinstituttet Oppgavene er forskning, overvåking, rådgiving og forutseende beredskap på områdene mattrygghet, fôrhygiene, dyre-, fiske- og skjellhelse.

Oppdatert 18.11.2018